Γερόλυμπος Γιώργης

Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

2002 Χωρίς τίτλο

Εκτύπωση Lambda
120 x 120 εκ.
1/4 αντίτυπα