Θεοδώρου Λίνα

Γεννήθηκε στην Αθήνα, 1970. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στο Βερολίνο.

2003 Stereophonic

Εκτύπωση σε πλαστικό
158 x 145 εκ.

2003 Electrogod |

Print out from animation
25 x 34 εκ.