Αλέξανδρος Γεωργίου

"Χωρίς δικό μου όχημα" / 2008
Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"
Μικτή τεχνική, 19 x 29 εκ

Location: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα

Αλέξανδρος Γεωργίου

"Χωρίς δικό μου όχημα" / 2008
Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"
Μικτή τεχνική, 19 x 29 εκ

Location: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα

Αλέξανδρος Γεωργίου

"Χωρίς δικό μου όχημα" / 2008
Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"
Μικτή τεχνική, 19 x 29 εκ

Location: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα

Αλέξανδρος Γεωργίου

"Χωρίς δικό μου όχημα" / 2008
Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"
Μικτή τεχνική, 19 x 29 εκ

Location: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα

Kostis Velonis

"The promise of happiness" / 2011
Πέτρα, ξύλο, ακρυλικό, σπρέι,
40 x 22 x 15 εκ

Στράτου Δανάη

Μαύρο κουτί/ 2012
Black metal 25 x 35 x 17 cm

Location: Gallery Zoumboulakis