Πανά Μαριάνθη

Zaira Pana, 1927

Λάδι σε καμβά
70 x 50 εκ.

Σωτηρία Πανά, 1927

Λάδι σε καμβά
61 x 55 εκ.

Franz Liszt, 1927

Λάδι σε καμβά
60 x 55 εκ.