Χαρίτου Κλεοπάτρα

Τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας

Εκτύπωση επιζωγραφισμένη
70 x 41 εκ.