Σαρρής Κύριλλος

Σαρρής Κύριλλος

Η Συνάντηση
Γυαλί, ακρυλικό λάδι
50 x 70 cm