Κατσιγιάννης Δημήτρης

Χωρίς Τίτλο

Ακουαρέλα σε βαμβακερό χαρτί φυσικά χρωματισμένο,
28x38.5cm, 2015