Γεωργίου Αλέξανδρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα, 1972.

2008 Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"

Μικτή τεχνική
19 x 29 εκ.

2008 Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"

Μικτή τεχνική
19 x 29 εκ.

2008 Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"

Μικτή τεχνική
19 x 29 εκ.

2008 Μερική ανάπτυξη του project "Χωρίς δικό μου όχημα"

Μικτή τεχνική
19 x 29 εκ.