Whitney Stanley

Whitney Stanley

Stanley Whitney

Χωρίς τίτλο, 2021
Γκουάς σε χαρτί
57,1 x 76,2 cm