Βαρελάς Γιάννης

Γεννήθηκε στην Αθήνα, 1977. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Βιέννη.

2009 Proletkult-X Opera costume

Μικτή τεχνική
240 x 150 εκ.

2020, Μικρός Ελέφαντας

Λάδι σε φωτογραφική εκτύπωση
60 x 70 εκ