Αλέκος Φασιανός

Ένας λεβέντης μοναχός

Λάδι σε χαρτί επικολημένο σε μουσαμά
44 x 57 εκ

«Άγιος Γεώργιος»
17 x 24 cm