Τάκις

Έλληνας γλύπτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1925.

Flower

Edition Arrete
Ύψος: 65 cm