Pana Marianthi

Zaira Pana

1927 Sotiria Pana

Oil on canvas
61 x 55 cm