Oumvertos Argyros

Kavala 1882 or 1884 – Athens 1963 , Greek impressionist painter

Aris Velouxiotis

Oil on canvas
48x38.5 cm