Barba Dee

Ta kalokairia mas mikra, 2020

Oil on canvas
40 x 50 cm