Σαχίνης Ξενής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954.

χωρίς τίτλο

40 x 33 cm